ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΑΝΙΑΤΣΙΑ

Το παιδί μου δε λέει κάποια γράμματα …τι συμβαίνει;

Οι γονείς πολλές φορές ακούγοντας το  «νηπιάκι» τους  να «τρώει» κάποια γράμματα από τις λέξεις και να λέει «ουνέλι» αντί για εύκολα γι’ αυτό πχ. «σέλω» αντί για «θέλω» το βρίσκουν χαριτωμένο. 

Πότε όμως παύει να θεωρείται χαριτωμένο και ξεκινάει να γίνεται ανησυχία για διαταραχή άρθρωσης ;

Για να υπάρχει σωστή άρθρωση απαιτείται η κατάλληλη συνεργασία των οργάνων της φώνησης (φωνητικές χορδές, γλώσσα, μαλθακή υπερώα, χείλη )για την παραγωγή φθόγγων, συλλαβών και λέξεων. Με τον όρο διαταραχή της άρθρωσης αναφερόμαστε στις δυσκολίες που σχετίζονται με την παραγωγή των ήχων της ομιλίας που επιμένουν μετά το πέρας της φυσιολογικής κατάκτησης αυτών των φωνημάτων.Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι :                    

αραλείψεις φωνημάτων π.χ. "καέκλα" αντί για "καρέκλα"

-αντικαταστάσεις φωνημάτων π.χ. "νελό" αντί για "νερό" 

-απλοποιήσεις συμπλεγμάτων π.χ. "βιβίο" αντί για "βιβλίο"

-αλλοιώσεις φωνημάτων π.χ. αντί για το  /ρ/ το παιδί παράγει έναν ήχο που ακούγεται σαν γαλλικό /r/  (γο) .

  Για να κρίνουμε λοιπόν πότε το παιδί μιλάει χαριτωμένα και πότε παρουσιάζει αρθρωτικές δυσκολίες φτιάξαμε μια λίστα με τα φωνήματα και τη μέση ηλικία κατάκτησης τους.

Ποια είναι η μέση ηλικία κατάκτησης των φωνημάτων;

- Σε ηλικία 2,5 - 3 ετών το παιδί παράγει πλέον καθαρά τα φωνήματα μ, π, τ, κ, ν, μπ, γκ μέσα στις λέξεις.

- Σε ηλικία 3 - 3,5 ετών, το παιδί παράγει πλέον καθαρά τα φωνήματα  γ, χ, ντ μέσα στις λέξεις.

- Σε ηλικία 3,5 - 4 ετών το παιδί παράγει πλέον καθαρά τα φωνήματα και τα συμπλέγματα φ, β, σ, ζ, λ, σπ, κλ, βλ, κν, πκ, νγ μέσα στις λέξεις.

- Σε ηλικία 4 - 4,5 ετών το παιδί παράγει πλέον καθαρά τα φωνήματα και τα συμπλέγματα θ, δ, φ, λ, στ, σκ, ψ, ξ, χτ, κρ, δγ, ζμ, μν μέσα στις λέξεις.

- Σε ηλικία 4,5 - 5 ετών το παιδί παράγει πλέον καθαρά τα συμπλέγματα τσ, ντζ, σφ, βρ, ντρ, ζγ, φτ μέσα στις λέξεις.

- Σε ηλικία 5 - 5,5 ετών το παιδί παράγει πλέον καθαρά τα φωνήματα και τα συμπλέγματα ρ, γλ, γρ, στρ, δρ, θρ μέσα στις λέξεις.

Η ηλικία κατάκτησης του κάθε φωνήματος ή συμπλέγματος διαφέρει από παιδί σε παιδί. Σε άλλα παιδιά εμφανίζονται νωρίτερα κ σε άλλα αργότερα.

Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί μου δεν αρθρώνει καθαρά;

Η άρθρωση δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην ανάγκη του παιδιού για επικοινωνία. Γι’ αυτό αν η ομιλία  του δεν είναι αντιληπτή από τρίτους πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή, ο οποίος θα κρίνει αν το παιδί χρήζει λογοθεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, η ομιλία του παιδιού πρέπει να έχει «καθαρίσει» πριν την είσοδο του στην  Α' Δημοτικού,ώστε να μην επηρεαστεί η μετέπειτα μαθησιακή του διαδικασία και μεταφερθούν και στο γραπτό λόγο οι προφορικές του δυσκολίες αλλά και να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του παιδιού (από κοροϊδευτικά σχόλια των συμμαθητών).

 

Γκανιάτσια Πηνελόπη

     Λογοθεραπεύτρια

Σχόλια / Απαντήσεις

Απάντησε ή σχολίασε την ερώτηση πρώτος!

Εισαγωγή απάντησης / σχόλιου:

Μόνο τα μέλη μας μπορούν να σχολιάσουν.

Πηνελόπη Γκανιάτσια

Λογοθεραπεύτρια