Αστέριος Μπράτσας

Τα νεογιλά δόντια

Τα νεογιλά δόντια

Τα νεογιλά δόντια ανατέλουν στο στόμα των μωρών από τον 5ο - 6ο μήνα και η ανατολή τους ολοκληρώνεται στην ηλικία των  2 1/2 με 3 χρόνων. 

Είναι 20 και ξεχωρίζουν σε : 

Νεογιλοί τομείς : Αυτά είναι τα μπροστινά δόντια (8 συνολικά - 4 στην άνω γνάθο και 4 στην κάτω γνάθο) και είναι τα πρώτα που εμφανίζονται στο στόμα. 

Νεογιλοί κυνόδοντες :  Είναι 4 συνολικά και εμφανίζονται μεταξύ 16 - 23 μηνών

Νεογιλοί γομφίοι : Είναι τα μεγάλα οπίσθια δόντια (8 συνολικά) και εμφανίζονται σε ηλικία 1-2 χρονών. 

Όλα αυτά θα αντικατασταθούν από τα μόνιμα δόντια ξεκινόντας από την ηλικία των 5 - 6 χρονών και αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 13 χρόνων. 

Σχόλια / Απαντήσεις

Απάντησε ή σχολίασε την ερώτηση πρώτος!

Εισαγωγή απάντησης / σχόλιου:

Μόνο τα μέλη μας μπορούν να σχολιάσουν.

Dr. Αστέριος Μπράτσας

Χειρουργός Οδοντίατρος